Zakres Usług

Jakimi roszczeniami się zajmujemy?

Oferujemy dochodzenie odszkodowań z tytułu zawartych umów ubezpieczenia. Roszczenia mogą dotyczyć zarówno strat materialnych jak i szkód na osobie.

Zasadą jest, że nasz klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z prowadzeniem sprawy aż do jej zakończenia. Prowizja pobierana jest tylko od kwot otrzymanych przez klienta.

Pomożemy Ci w przypadku:
– odmowy wypłaty odszkodowania
– zaniżenia kosztów naprawy, kosztów leczenia
– nieuzasadnionego zaniżenia wartości wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela
– problemów z ustaleniem odpowiedzialności

Zajmujemy się wszystkimi rodzajami szkód, w tym:

1. Szkody komunikacyjne: z tytułu uszczerbku na zdrowiu, śmierci w wypadku, kradzieży i uszkodzenia pojazdu i mienia, dotyczące zarówno poszkodowanego i sprawcy.
2. Szkody powypadkowe: dotyczące wypadków przy pracy, poważnej choroby i nieszczęśliwych wypadków (z polisy NNW), z tytułu poniesionych kosztów leczenia i transportu, pośliźnięć i potknięć w miejscach publicznych.
3. Szkody związane z prowadzeniem działalności: dla zawodów wymagających obowiązkowego OC, wypadków losowych (np. pożar, zalanie) i innych ryzyk przedsiębiorcy.
4. Szkody transportowe.

W jakim trybie dochodzimy roszczeń?

Zasadą jest uzyskiwanie odszkodowań i świadczeń na drodze pozasądowej – w drodze negocjacji z zakładami ubezpieczeń. Do naszych obowiązków należy przede wszystkim:
– ustalenie okoliczności zdarzenia i zgłaszanie szkód,
– ustalenie odpowiedzialności za szkodę,
– gromadzenie dokumentacji, potwierdzającej okoliczności i rozmiar szkody,
– prowadzenie korespondencji (w tym w językach obcych),
– negocjowanie ugód,
– przygotowywanie pozwów i pism procesowych (po uzyskaniu zgody klienta na drogę sądową).